Những ai đã cắt bao quy đầu rồi cho mình hỏi chút rất cần ạ?

Mình mới cắt bao quy đầu đươc 30 tiếng . Hôm nay mình thấy từ phần dây thắng quy đầu xuống vết khâu bị đen đi và bị sưng to bên trái nữa. Không biết có phải bị biến chứng ko ai có kinh nghiệm trả lời giúp mình với.
2 câu trả lời 2