Cắt bao quy đầu bị đen ở 1 ít ở phần dưới lỗ sáo đến hết quy đầu?

Mình mới cắt bao quy đầu đc 3 hôm mình sau khi cắt xong về mình thấy ở chỗ dưới lỗ sáo bị đen 1 ít đến hôm nay vẫn chưa hết và bị sưng to không biết có bị sao nữa không có ai bị như vậy không ?
1 câu trả lời 1