Nước nhà không bán chỉ mời lấy thôi?

Tinh thần của người Sài gòn là BẤT DIỆT :
https://www.youtube.com/watch?v=YxJu6-ni...

6 câu trả lời 6