Ngư dân bám biển...........?

Chỉ thị ra rằng :
- Ngư dân phải bám biển.
- Hải quân phải bám đảo.
- Dân biên giới phải bám đất.
Còn Đảng...bám gì, hê hê
5 câu trả lời 5