Thiết kế website và những điều cần biết?

Hiện nay, thị trường có rất nhiều giá khi thiết kế một website, vậy đâu là vấn đề chốt yếu?
4 câu trả lời 4