Thủ tục bù trừ thuế NK và GTGT hàng NK?

Ngày 23/07, cty tôi có đăng ký tờ khai hàng nhập khẩu tại Chi cục HQ CK Cảng SG-KV4 nhưng do sai sót nên đã nộp nhầm tiền thuế NK và thuế GTGT của tờ khai trên tại Chi cục HQ CK Cảng SG-KV1/Cát Lái. Nay, cty tôi nộp lại số tiền thuế trên cho Chi cục HQ CK Cảng SG-KV4, còn số tiền nộp nhầm tại Chi cục HQ CK Cảng... hiển thị thêm Ngày 23/07, cty tôi có đăng ký tờ khai hàng nhập khẩu tại Chi cục HQ CK Cảng SG-KV4 nhưng do sai sót nên đã nộp nhầm tiền thuế NK và thuế GTGT của tờ khai trên tại Chi cục HQ CK Cảng SG-KV1/Cát Lái.
Nay, cty tôi nộp lại số tiền thuế trên cho Chi cục HQ CK Cảng SG-KV4, còn số tiền nộp nhầm tại Chi cục HQ CK Cảng SG-KV1/Cát Lái chúng tôi muốn bù trừ cho tờ khai tiếp theo tại Chi cục HQ CK Cảng SG-KV1/Cát Lái.
Vậy, xin cho tôi hỏi: cty chứng tối có thể bù trừ thuế NK và thuế GTGT của hàng NK theo cách trên được không? Trong thời gian làm thủ tục bù trừ thuế NK và GTGT cho tờ khai mới, có cách nào để công ty chúng tôi lấy hàng của lô hàng mới này không?
Rất mong nhận được phản hồi của quý chi cục.
Trân trọng cám ơn.
1 câu trả lời 1