Triết gia xưa đã nói : Con người chỉ nói những điều mình không biết, và ưa nghe những điều mình không hiểu là sao ?

Mời cả nhà nghe nhạc, và tham dự giúp câu hỏi. Xin cảm ơn.
https://www.youtube.com/watch?v=oTgRM05k...

12 câu trả lời 12