Em đi bỏ lại con đường. Ngàn dâu cố quận, nghê thường nhớ thương, bỏ mặc Tôi là, Tôi là ai ?

4 câu trả lời 4