Có ai chết mà nhăn răng cười khựa khựa... như thằng cha Tám TL không?

5 câu trả lời 5