Đùa một chút thôi?

Với thế hệ thanh niên VN bây giờ toàn trẻ trâu, thiếu đạo đức, kém hiểu biết về văn hóa Thiết nghĩ nên cần có 1 cuộc chiến tranh lật đổ chính quyền để diệt bớt những mầm họa này cho tương lai. Cán bộ công an thì không có đạo đức hay kỹ năng. Toàn đám con ông cháu cha. Một chiến binh thực thụ là người được sinh ra... hiển thị thêm Với thế hệ thanh niên VN bây giờ toàn trẻ trâu, thiếu đạo đức, kém hiểu biết về văn hóa
Thiết nghĩ nên cần có 1 cuộc chiến tranh lật đổ chính quyền để diệt bớt những mầm họa này cho tương lai.
Cán bộ công an thì không có đạo đức hay kỹ năng. Toàn đám con ông cháu cha.
Một chiến binh thực thụ là người được sinh ra trong chiến trường.
5 câu trả lời 5