Âm nhạc là bạn đồng hành?

Cuộc sống đã buồn sẵn rồi
http://www.youtube.com/watch?v=KkmNBWEfb...

2 câu trả lời 2