Tho* : Đất nước tôi?

Đất nước tôi "Sexy tất cả trừ lòng yêu nước" Bà Tưng lên ngôi tứng tửng từng tưng Nội trú trong tù người tuyệt thực còn mấy hơi thở hắt Ngoại trú đồng bào dứng dửng dừng dưng Đất nước tôi Mẹ tự tử để cho con đi học Vợ định tự thiêu hi vọng cứu chồng Con không dám nhận cha vì không tiền chữa bệnh Tổ Quốc... hiển thị thêm Đất nước tôi
"Sexy tất cả trừ lòng yêu nước"
Bà Tưng lên ngôi tứng tửng từng tưng
Nội trú trong tù người tuyệt thực còn mấy hơi thở hắt
Ngoại trú đồng bào dứng dửng dừng dưng
Đất nước tôi
Mẹ tự tử để cho con đi học
Vợ định tự thiêu hi vọng cứu chồng
Con không dám nhận cha vì không tiền chữa bệnh
Tổ Quốc có bao giờ thảm thế này không?
Đất nước tôi
Nông dân lại đứng lên giữ đất
Giữ đất không xong nông dân vào tù
Ngoài biển rộng chờn vờn tàu lạ
Có mấy người định mặc áo No- U
Đất nước này là Tổ Quốc của tôi ư?
Ôi mộ gió
Biển rừng
Lưng người
Nắng mưa
Nước mắt.
(Nhà văn Lê Minh Hà, 26/7/2013)
10 câu trả lời 10