Mình cần bán thận gấp?

vì hoàn cảnh không ai giúp đỡ được mình, mình cần bán thận gấp. mình thuộc nhóm máu o, sức khoẻ bình thường...ai có nhu cầu liên hệ 0973309645
7 câu trả lời 7