? của VCGĐ - Tòa án ở các nước phát triển nhân danh Công Lý để xử án, còn CSVN thì nhân danh cái gì?

Luật pháp của VN so với thế giới, có thể ví như 2 tảng đá! Tảng đá của thế giới văn minh là tảng đá được đặt làm nền móng cho một công trình, làm nền móng để lót một con đường... Còn tảng đá của VN là thứ tảng đá nằm chình ình ra đó để cản đường đi tới của nhân dân! Hãy nhìn vào những vụ xử án điển hình: -Những... hiển thị thêm Luật pháp của VN so với thế giới, có thể ví như 2 tảng đá! Tảng đá của thế giới văn minh là tảng đá được đặt làm nền móng cho một công trình, làm nền móng để lót một con đường... Còn tảng đá của VN là thứ tảng đá nằm chình ình ra đó để cản đường đi tới của nhân dân!

Hãy nhìn vào những vụ xử án điển hình:
-Những Tòa Án Nhân Dân trong Cải Cách Ruộng Đất của ông Hồ Chí Minh đã nhân danh Lòng Căm Thù Giai Cấp để cho những đứa con lôi đầu chính cha sinh mẹ đẻ của chúng ra pháp trường mà tố rồi giết.
-Toà án của CSVN nhân danh “có công với cách mạng” để xử những tên tội phạm: http://webcache.googleusercontent.com/se...
-Quan chức, công an đánh chết người thì hưởng án treo hoặc vài năm tù như những bản án xử công dân ăn trộm vài con gà! Còn một thanh niên giết 1 quan chức CS thì xử tử hình thủ phạm và xử tử luôn 1 người khác trong vụ án nhưng không phải là thủ phạm!
-Nguyễn Trường Tô Chủ Tịch tỉnh Hà Giang mua trẻ em về hiếp dâm thì trắng án, an toàn sống trong dinh cơ của hắn với bầy đàn kẻ hầu người hạ, còn nạn nhân kẻ thì vô tù, người thì phải trốn chui trốn nhủi!
-Trong khi CSVN tù đày những người yêu nước vì họ nói ngược lại ý đảng, vạch ra những sai trái của đảng cầm quyền thì những điều đó chẳng những được các nước văn minh xem là hợp pháp mà còn được khuyến khích nữa!.

Lịch sử xét xử của hệ thống “Tòa Án” ở VN từ thời Hồ Chí
Cập nhật: Minh cho đến bây giờ là như thế! Nó cho thấy CSVN luôn nhân danh Nhà Nước Cộng Sản VN để xét xử, có nghĩa là họ nhân danh giai cấp cai trị để xét xử giai cấp bị trị mà điển hình nhất là việc họ ngồi xổm trên Luật Pháp Quốc Gia do họ đặt ra để Xử Lý Nội Bộ nhằm bao che lẫn nhau (Xử lý nội bộ” có nghĩa là khi kẻ cầm... hiển thị thêm Minh cho đến bây giờ là như thế! Nó cho thấy CSVN luôn nhân danh Nhà Nước Cộng Sản VN để xét xử, có nghĩa là họ nhân danh giai cấp cai trị để xét xử giai cấp bị trị mà điển hình nhất là việc họ ngồi xổm trên Luật Pháp Quốc Gia do họ đặt ra để Xử Lý Nội Bộ nhằm bao che lẫn nhau (Xử lý nội bộ” có nghĩa là khi kẻ cầm quyền phạm tội là họ chịu trách nhiệm với nhau, họ “làm việc” riêng với nhau để tiếp tục “đoàn kết nội bộ” mà bao che, bảo vệ lẫn nhau... chứ không phải họ chịu trách nhiệm trước nhân
Cập nhật 2: dân, đất nước về những sai phạm của họ, nên nhân dân không có quyền xử tội họ!). Hai chữ Công Lý chưa hề có trong suốt quá trình thực thi Luật Pháp của hệ thống Tư Pháp của CSVN, ngành Tư Pháp chỉ là cánh tay của ngành Hành Pháp chứ không phải Tam Quyền Phân Lập, Chánh Án chỉ có nhiệm vụ đọc những bản án được viết... hiển thị thêm dân, đất nước về những sai phạm của họ, nên nhân dân không có quyền xử tội họ!).
Hai chữ Công Lý chưa hề có trong suốt quá trình thực thi Luật Pháp của hệ thống Tư Pháp của CSVN, ngành Tư Pháp chỉ là cánh tay của ngành Hành Pháp chứ không phải Tam Quyền Phân Lập, Chánh Án chỉ có nhiệm vụ đọc những bản án được viết sẵn!

Các bạn nghĩ sao?
8 câu trả lời 8