Cô bán báo xinh đẹp?

- Cô ơi còn báo gì vậy cô?
- Dạ, còn Thanh Niên, Phụ Nữ nhưng hết văn hóa. Có Công An Nhân Dân mà không còn pháp luật ạ.
3 câu trả lời 3