Hôm nay là 20/8/2014,tròn 3 năm @nàng tiên cá tham gia yhđ?

20/8/2014-20/8/2011,hôm nay là ngày @nàng tiên cá tròn 3 tuổi ở yhđ,mn có mún chúc j mình ko
8 câu trả lời 8