Tuần sau ông nội con khai trương cửa hàng bán "TÂM", Xin các Thầy, các anh, các chị ủng hộ ạ?

Cửa hàng bán "TÂM" của ông nội sẽ bán 4 loại tâm được chế tạo theo công nghệ tiên tiến nhất của Tây Phương : ***Loại thứ nhất làm bằng đất: Đây là loại tâm khi sử dụng sẽ hiền như đất. Ai nói gì cũng gật, ai bảo gì cũng nghe. Có bị thiệt thòi gì cũng cam tâm gánh chịu không phản kháng. Bảo đảm sẽ thành... hiển thị thêm Cửa hàng bán "TÂM" của ông nội sẽ bán 4 loại tâm được chế tạo theo công nghệ tiên tiến nhất của Tây Phương :

***Loại thứ nhất làm bằng đất: Đây là loại tâm khi sử dụng sẽ hiền như đất. Ai nói gì cũng gật, ai bảo gì cũng nghe. Có bị thiệt thòi gì cũng cam tâm gánh chịu không phản kháng. Bảo đảm sẽ thành nô lệ sau 21 ngày sử dụng.
Bảo hành vô thời hạn.

***Loại thứ hai làm bằng nước : Đây là loại tâm khi sử dụng sẽ khôn ngoan, khiêm tốn, biết cách nhẫn nhục hy sinh để đạt thắng lợi. Luôn luôn mềm dẻo luồn lách để cuối cùng đạt mục đích. Khi sử dụng bảo đảm sẽ thành trí thức rởm hoặc bồi bút hay nịnh thần có cỡ. Trong vòng 15 ngày nhất định sẽ thành "đại ngã" có thể từ bỏ mọi thứ trừ cái "háo danh".
Bảo hành cho đến khi tuột danh.

***Loại thứ ba làm bằng lửa: Đây là loại tâm mà Hội phụ sản của Thiên Đình khuyên cẩn thận khi dùng. Bởi vì giống như lửa tự tiêu huỷ củi để mang lại ánh sáng và hơi ấm cho mọi người. Trong vòng 7 ngày người sử dụng loại tâm này sẽ quên thân mình đi vì hạnh phúc của cộng đồng. Nhưng lại bị thiệt thòi là hy sinh như vậy mà lại mất "ngã", không cần và thường không được người đời ca tụng. Giống như nguyên liệu chế tạo là lửa, loại tâm này càng lên cao lại càng mất mình đi mới chết chứ !
Bởi nó không bằng 2 loại trên nên khuyến mãi mỗi cái một bộ "thời trang và còn hơn thế nữa".
Xin suy nghĩ kỉ truóc khi mua vì sẽ ko có bảo hành.

***Loại thứ tư làm bằng gió:
Cập nhật: Loại thứ tư làm bằng gió: Đây loại tâm khi lắp vào lập tức "vi vu" ngay. Không phải muốn đi, hay bị đi mà đi vì khoái. Vui ở buồn đi. Chỗ nào cũng đến nơi nào cũng đi. Rỗng rang tự tại, chẳng thủ chẳng xả, tuỳ ý mà phi. Làm mà không có người làm. Giúp mà không có người giúp. Thuận theo trời đất mà vui với... hiển thị thêm Loại thứ tư làm bằng gió: Đây loại tâm khi lắp vào lập tức "vi vu" ngay. Không phải muốn đi, hay bị đi mà đi vì khoái. Vui ở buồn đi. Chỗ nào cũng đến nơi nào cũng đi. Rỗng rang tự tại, chẳng thủ chẳng xả, tuỳ ý mà phi. Làm mà không có người làm. Giúp mà không có người giúp. Thuận theo trời đất mà vui với nhân gian.
Chống chỉ định với người keo kiệt ích kỷ, người tham dục cá nhân, người cầu danh cầu lợi, người giả tu giả đạo, không cẩn thận lắp vào thì chết ngay. Không chết thì cũng thành thứ
Cập nhật 2: buôn Thần bán Thánh thế nào cũng vào nhà đá. Đây là loại tâm nên sử dụng theo toa của Bác sĩ Thiên Đình. Cấm trẻ em và đàn bà cho con bú. Chú ý: Khi sử dụng tâm này sẽ thành "tam vô": Vô tướng, vô tác, vô sự. Không bảo hành vì không thể thấy người sử dụng. Nay con kính thông báo để bà con đến mua ủng hộ... hiển thị thêm buôn Thần bán Thánh thế nào cũng vào nhà đá. Đây là loại tâm nên sử dụng theo toa của Bác sĩ Thiên Đình. Cấm trẻ em và đàn bà cho con bú.
Chú ý: Khi sử dụng tâm này sẽ thành "tam vô": Vô tướng, vô tác, vô sự.
Không bảo hành vì không thể thấy người sử dụng.

Nay con kính thông báo để bà con đến mua ủng hộ ông Nội.
5 câu trả lời 5