Muốn bình ổn được cái tâm đang xao động ta cần phải làm gì?

Chắc chit chứ sống hem nổi roài mí ông pà ui!
5 câu trả lời 5