Thế gian một cõi vô thường....đời người một kiếp hãy thương nhau cùng....?

người già người trẻ
người khỏe người đau
nghèo khó sang giàu
tu mau kẻo trễ..

( lan lượm lặt của bà sếp lan...nên lan đăng cho vui,nếu bạn nào có phiền lòng xin đừng ném đá kẻo lan u đầu...xin cảm ơn )
5 câu trả lời 5