Phải giải quyết làm sao?

Mọi người giúp em với, em vừa chuyển chỗ sang ngồi dưới 1 bạn khá là dễ thương, và em có quyết định cua bạn này. Tuy chưa ai nói "mình quen nhau" nhưng cả 2 cư xử như đang quen nhau. Tụi em đi coi phim với mấy đứa bạn và em ngồi kế bạn đó, trong lúc đang coi em đút tay vào tay bạn đó. Nhưng mà giờ thật sự... hiển thị thêm Mọi người giúp em với, em vừa chuyển chỗ sang ngồi dưới 1 bạn khá là dễ thương, và em có quyết định cua bạn này. Tuy chưa ai nói "mình quen nhau" nhưng cả 2 cư xử như đang quen nhau. Tụi em đi coi phim với mấy đứa bạn và em ngồi kế bạn đó, trong lúc đang coi em đút tay vào tay bạn đó. Nhưng mà giờ thật sự em là người rất chán, không biết nói gì này nọ, và em với bạn đó cũng chưa tới 2 ngày em em muốn bỏ mối quan hệ này. Phải làm sao đây mọi người, vì tụi em chưa chính thức quen nhau, không thể nói chia tay được. Với lại em ngồi ngay sau lưng bạn đó mỗi ngày, phải làm sao để không khó xử đây.
3 câu trả lời 3