Có phải người phụ nữ tỏ rav tài giỏi và bề trên sẽ khiến đàn ông sợ ?

Sai hay đúng vậy ạ?
5 câu trả lời 5