Y sĩ đa khoa tìm hiểu về ngành y hệ trung cấp ở đâu?

mình muốn học Y sĩ đa khoa nhưng không rõ lắm về ngành y. Bạn nào đã học y sĩ rồi cho mình biết thông tin về ngành học này với.
Công việc của một y sĩ sau khi ra trường cụ thể có thể làm được những gì? và học y sĩ trung cấp có dễ xin việc không?
2 câu trả lời 2