Ý THỨC DỌN DẸP VỆ SINH QUAN TRONG ĐỐI VỚI BẠN NHƯ THẾ NÀO ?

Chào các bạn ! Trong một gia đình nếu ai ai cũng đều biết giữ vệ sinh. Tức có nghĩa là tự giác thu dọn thì căn nhà ấy sẽ luôn sạch sẽ. Vậy bạn có tán đồng ý thức tự giác này và sẵn sàng quét dọn để cho những nơi bạn đến luôn luôn sạch sẽ và khang trang ? " Đừng khinh việc nhỏ, lỗ nhỏ làm đắm thuyền... hiển thị thêm Chào các bạn !
Trong một gia đình nếu ai ai cũng đều biết giữ vệ sinh. Tức có
nghĩa là tự giác thu dọn thì căn nhà ấy sẽ luôn sạch sẽ.
Vậy bạn có tán đồng ý thức tự giác này và sẵn sàng quét dọn
để cho những nơi bạn đến luôn luôn sạch sẽ và khang trang ?

" Đừng khinh việc nhỏ, lỗ nhỏ làm đắm thuyền "
Thân ái.
Nguyen-Phi.
9 câu trả lời 9