Cũng đôi mắt này năm xưa lạc vào hồn tôi?

Trong những đêm không ngủ chong đèn nhìn khói thuốc bay
3 câu trả lời 3