Cũng đôi mắt này năm xưa lạc vào hồn tôi?

Trong những đêm không ngủ chong đèn nhìn khói thuốc bay
2 câu trả lời 2