THẬT LÀ TÀN NHẪN VÔ TÂM ?

Nếu bạn là bệnh nhân, bạn sẽ làm gì ?
Cập nhật: Mời các bạn đọc đường dẫn dưới đây nhé .

http://vietsn.com/forum/showthread.php?t...
6 câu trả lời 6