Tại sao đạo thiên chúa lại bị chống phá quá nhiều ở việt nam?

. thứ nhất: đó chính là lỗi của nhà cầm quyền cộng sản việt nam chính cộng sản đã đàn áp nhân quyền ..đàn áp kì thị tôn giáo khi tuyên truyền đầu độc bằng 1 chế độ ngu dân xưa kia tên độc tài hồ chí minh đã cầm đầu quân xâm lược việt nam cộng sản để cưỡng chiếm đất nước việt nam cộng hòa do cụ Ngô Đình Diệm sáng... hiển thị thêm .

thứ nhất: đó chính là lỗi của nhà cầm quyền cộng sản việt nam

chính cộng sản đã đàn áp nhân quyền ..đàn áp kì thị tôn giáo khi tuyên truyền đầu độc bằng 1 chế độ ngu dân

xưa kia tên độc tài hồ chí minh đã cầm đầu quân xâm lược việt nam cộng sản để cưỡng chiếm đất nước việt nam cộng hòa do cụ Ngô Đình Diệm sáng lập dưới sự giúp đỡ của Mỹ

để chống lại tư bản phương tây và chế độ tư bản non trẻ việt nam cộng hòa...cộng sản đã tuyên truyền dối trá về tư bản phương tây,về văn hóa và tôn giáo phương tây...cộng sản đã tấn công vào thiên chúa giáo như là 1 phần nhỏ trong chiến lược tuyên truyền sách độc

thứ 2: các đạo đều bị tam sao thất bản....không chỉ riêng gì thiên chúa mà còn là phật giáo cũng có nhiều giáo lý rất vô lý viển vông ...là sản phẩm của những kẻ hủ bại

thứ 3: thiên chúa chỉ bị chống nhiều ở việt nam và các nước cộng sản....nhưng đến với phương tây sẽ luôn được ủng hộ rộng rãi

do sự tuyên truyền sách độc của cộng sản nên thiên chúa ít được phát huy ở việt nam

>>>>vì vậy lỗi lầm lớn ở đây khiến cho thiên chúa ko được phát huy ở việt nam chính là vì chính trị....cộng sản chính là thủ phạm của những tội đàn áp tôn giáo với bạo lực và chính sách ngu dân

.
Cập nhật: cụ Ngô Đình Diệm là 1 vị lãnh tụ anh hùng yêu nước của nhân dân việt nam...cụ cũng là 1 người hết lòng yêu đạo thiên chúa...những bạn nào theo đạo thiên chúa xin hãy yêu thương và nhớ ơn cụ Diệm...
6 câu trả lời 6