Lê Công thày giúp tôi làm hộ nhau tí?

3.3/ (2điểm) Hòa tan một hidroxit kim loại M bằng một lượng vừa đủ dung dịch HNO3 6,3% , người ta thu được một dung dịch muối nitrat có nồng độ 8,96%. Hãy xác định công thức hóa học của hidroxit kim loại M Câu 4: (3điểm) Đốt cháy 0,5 lit hỗn hợp gồm hidrocacbon và khí CO2 với 2,5 lit khí oxi thì thu được 3,4 lit... hiển thị thêm 3.3/ (2điểm) Hòa tan một hidroxit kim loại M bằng một lượng vừa đủ dung dịch HNO3 6,3% , người ta thu được một dung dịch muối nitrat có nồng độ 8,96%. Hãy xác định công thức hóa học của hidroxit kim loại M
Câu 4: (3điểm) Đốt cháy 0,5 lit hỗn hợp gồm hidrocacbon và khí CO2 với 2,5 lit khí oxi thì thu được 3,4 lit hỗn hợp khí A, làm lạnh khí A chỉ còn 1,8 lit hỗn hợp khí B, dẫn hỗn hợp khí B lội qua từ từ dung dịch KOH chỉ còn 0,5 lit khí. Các khí đo (ĐKTC)
a/ Tìm công thức hóa học của hidrocacbon trên.
b/ Viết công thức cấu tạo của hidrocacbon trên.
5 câu trả lời 5