Hỏi ngu tí về đo chiều dài cậu nhỏ?

Mình muốn đo chiều dài của cậu nhỏ nhưng không biết đo bằng thước kẻ thì từ số 0 hay số 1 nhỉ.
6 câu trả lời 6