YAHOO ĐÓNG CỬA CÓ THÔNG BÁO KHÔNG ?

Yahoo là nơi trao đổi văn hóa trong nhiều lĩnh vực, nhưng gần đây có nhiều người lo lắng vì yahoo sẽ đóng cửa... Theo các bạn Yahoo sẽ có thông báo cho mọi thành viên biết trước hay không ? và trước khoảng bao lâu ? Riêng tôi thì nghĩ nếu thực sự Yahoo là nơi có văn hóa thì sẽ không bao giờ chơi trò cúp điện tắt... hiển thị thêm Yahoo là nơi trao đổi văn hóa trong nhiều lĩnh vực, nhưng gần đây có nhiều người lo lắng vì yahoo sẽ đóng cửa...

Theo các bạn Yahoo sẽ có thông báo cho mọi
thành viên biết trước hay không ? và trước khoảng bao lâu ?

Riêng tôi thì nghĩ nếu thực sự Yahoo là nơi có văn hóa thì sẽ không bao giờ chơi trò cúp điện tắt ngang phải không ?
4 câu trả lời 4