BẠN NHÌN THẤY GÌ TRONG MỘT CÂU HỎI ĐÃ ĐƯỢC BÌNH CHỌN ?

Ví dụ :
Sự dối lòng.
Suy nghĩ.
Thiếu trung trực.
Người bình chọn có tầm nhìn ra sao về những người đọc sau này v.v...

Cám ơn.
3 câu trả lời 3