TIẾP ĐÓN KHÁCH TẠI SÂN BAY PHẢI NIỀM NỞ ?

Theo tôi nghĩ vấn đề này là lẽ đương nhiên trên toàn cầu. Nhưng đối với Việt nam thì
tôi nghĩ nếu Hải quan đừng vòi vĩnh làm khó để xin tiền hành khách, đừng ăn cắp hành lý của người ta thì đó đã là cái phước rồi !
Cập nhật: " Xứ gì mà ăn cắp ai mà dám về "
Mời các bạn xem đường dẫn dưới đây.
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t...
3 câu trả lời 3