10 kẻ tàn độc nhất trong lịch sử ?

May quá không có bác Hồ kính yêu trong quần chúng ta , nhưng có 2 bậc thầy của bác là Mao và Stalin

http://www.billionairesaustralia.com/ten...
18 câu trả lời 18