VŨ LỰC KHÔNG THỂ ÁP DỤNG TRONG HỌC ĐƯỜNG ?

Học sinh là mầm non của tổ quốc, là rường cột của nước nhà. Tôi nghĩ Việt-Nam bắt đầu nên cần học hỏi ngay từ Campuchia. <br>
<br>
Giáo dục sai thì quốc gia không bao giờ tốt hơn được. Mời các bạn xem đường dẫn. <br>
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t...
2 câu trả lời 2