Tại sao nên bảo quản hóa chất trong các hủ tối màu thay vì hủ trong suốt. Ánh sáng ảnh hưởng như thế nào đến hóa chất?

2 câu trả lời 2