Bài Thơ Kính Viếng : Người Chiến Sĩ Cách Mạng : NGUYỄN BÁ THANH?

Bài Thơ Gửi Tặng Người Chiến Sĩ Cách Mạng Vì Dân NGUYỄN BÁ THANH Chân Trời Nẵng Đà Mây Vần Vũ Mặt Nước Sông Hàn Nhuốm Mùi Tang Dân Tôi Đà Nẵng Thương Lòng Tiếc Đưa Tiễn Anh Hùng Cách Mạng của Lòng Dân Bác Ơi ! Sông Núi Hồn Đất Việt Tiếp Bước Con Đường Bác Đã Đi Ngọn Cờ Cách Mạng Con Tiếp Bước Vẫy Gọi Bao Người... hiển thị thêm Bài Thơ Gửi Tặng Người Chiến Sĩ Cách Mạng Vì Dân NGUYỄN BÁ THANH

Chân Trời Nẵng Đà Mây Vần Vũ
Mặt Nước Sông Hàn Nhuốm Mùi Tang
Dân Tôi Đà Nẵng Thương Lòng Tiếc
Đưa Tiễn Anh Hùng Cách Mạng của Lòng Dân
Bác Ơi ! Sông Núi Hồn Đất Việt
Tiếp Bước Con Đường Bác Đã Đi
Ngọn Cờ Cách Mạng Con Tiếp Bước
Vẫy Gọi Bao Người Sánh Cùng Nhau
Sự Nghiệp Cách Mạng Còn Dang Dở
Cho Thòa Lòng Mong Nguyện Dưới Cờ
Của Người Cách Mạng Vì Sông Núi
Đến Chết Một Đời Vẫn Khắc Ghi .
Bạn Ơi ! Hãy Nhớ Điều Nên Nhớ
Làm Việc Nên Làm Với Núi Sông .
Bài Thơ Con Viết Vì Sông Núi
Vì Cả Tâm Hồn Bác Với Dân .

Mô Phật ! Nam Mô A Di Đà Phật !
5 câu trả lời 5