Các Bạn ơi ! Cho Tôi hỏi " Cách Thoát Nick ra khỏi Yahoo H&Đ này phải làm sao ? chỉ Tôi với Chân Thành Cám Ơn 1?

Tại sao ? Trang Web này giờ giao diện Hình Như Không có thiết lập cho thoát Nick thì phải . Vây nếu muốn thoát nick ra khỏi trang Web (* Không Phải Xóa Nick ) thì phải làm sao ? Bạn nào biết Xin Chỉ Giúp . Cgha6n Thành Cám ơn 1
1 câu trả lời 1