Có ai giải hộ bài toán; có 2 vòi nước cùng chảy đầy vào 1bể nước mất 2h. Nếu vòi 1 chảy mất 6h thì đầy bể, hỏi vòi 2 chảy mất bao nhiêu giờ?

Cập nhật: rieng voi 2 chay mat bao lau
1 câu trả lời 1