CẤT TIỀN VÀO NGÂN HÀNG KHÔNG ĐƯỢC LÃI. NGƯỢC LẠI PHẢI TRẢ TIỀN LÃI (TIỀN CÔNG GIỮ) CHO NGÂN HÀNG. CÁC BẠN NGHĨ SAO ?

Việc này đã và đang được thi hành tại Danmark ( Đan mạch ), và một số quốc gia
bên Âu châu đang thảo luận trước khi thực
hiện vào hiến pháp.

Nguyên nhân từ việc dùng thẻ thanh toán nhiều hơn tiền mặt, mời các bạn bình luận.
12 câu trả lời 12