Khuyến Nhạc (Sông Thu) dạy guitar có hiệu quả, chất lượng ?

Có ý định đi học đàn guitar nên cũng đang tham khảo nhiều nơi, Khuyến Nhạc ở bên quận 10 dạy hiệu quả không hả bà con?

3 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 5 năm trước

    thấy toàn chiêu trò quảng cáo của sea guitar gì đó khong ah, mình dạy đàn guitar cũng nhiều nơi, phương pháp dạy mỗi nơi mỗi khác nhưng thấy chương trình dạy guitar modern của trung tâm Sông thu là ok, rất sát thực tế và hiệu quả. Điều quan trọng nhất của người học là phương pháp tiếp cận và khả năng tự học. Ngày 2 tiếng khổ luỵen đúng phương pháp đảm bảo 30 gày bạn biết chơi guitar, 3 năm bạn thành nghệ sĩ guitar thực thụ...nếu bnạ không tin cứ đến cơ sở quận 10 của Sông thu gặp mình,

  • 5 năm trước

    Hollashsl shohh se quhe Ezthoiyh deehelh Achuerddo dho khon lhoo qhuke vozs dighaiosz deahel haztseaeh qrhue she :D

  • 6 năm trước

    Tham khảo thử Sea guitar đi bạn , mình đang học bên Sea . Lúc đầu là cũng có thằng bạn học rồi giới thiệu , xong sợ tốn tiền nên mình cũng tham khảo nhiều trường khác nhưng mà thấy mấy chỗ khác vô học thấy không được bài bản , nhìn nản nản sao đó . Có Sea thì học bữa nào ra bữa đó , đạt đúng lịch trình bài vở trường đưa ra luôn , mà nhất là giáo viên của nhạc viện về dạy không hà . Coi web của Sea http://www.seaguitar.com/

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.