Tìm công ty mô giới nhập khẩu lao động tại singapore!!!!!?

Chào mng. Chúc mọi ng 1 buổi tối tốt lành ạ :)))) Là như thế này: mình đang làm ctv cho 1 công ty xuất khẩu lao động nc ngoài trong đó có sing, bên mình đang thiếu nhiều đơn hàng đi. Mình hiện muốn tìm 1 vài công ty mô giới ở sing để đàm phán nhận đơn hàng về. Mng ai có hoặc bjet thi cho mình xin 1 vai dia chỉ uy... hiển thị thêm Chào mng. Chúc mọi ng 1 buổi tối tốt lành ạ :)))) Là như thế này: mình đang làm ctv cho 1 công ty xuất khẩu lao động nc ngoài trong đó có sing, bên mình đang thiếu nhiều đơn hàng đi. Mình hiện muốn tìm 1 vài công ty mô giới ở sing để đàm phán nhận đơn hàng về. Mng ai có hoặc bjet thi cho mình xin 1 vai dia chỉ uy tín nhé. Many thanks °_°
5 câu trả lời 5