Bạn hay suy nghĩ, thích, nhớ về ai nhất ở yahoo? Qua con chữ bạn dự đoán điều gì về họ? Điều gì bạn nghĩ sẽ làm bạn xa yahoo? Thần tượng ai?

Cập nhật: Ở yahoo hỏi & đáp bạn có yêu thầm ai không? Bạn có dự tính kết hôn với một bạn nào ở yahoo hỏi & đáp này? Bạn đã chia sẻ tâm sự nhiều nhất với ai?
Cập nhật 2: Em đang làm một câu hỏi tổng hợp gồm rất nhiều câu hỏi nhỏ. Bạn thích nhất là box nào?
Cập nhật 3: Câu hỏi, câu trả lời nào làm bạn nhớ hoài? Điều gì bạn cho là quý nhất trong khi hỏi đáp? Bạn biết yahoo hỏi & đáp khi nào?
Cập nhật 4: Bạn đã thử vào yahoo của các nước khác chưa? Cũng như xem bảng xếp hạng cho vui. Bạn thích những câu trả lời dài hay những câu trả lời ngắn? Cám ơn mọi người đã trả lời câu hỏi! Buổi tối vui vẻ.:). Tư tưởng nào ở yahoo đã làm bạn thay đổi quan điểm về cuộc sống?
Cập nhật 5: Qua avarta bạn hình dung người đó như thế nào? Khi xa yahoo bạn sẽ quay trở lại hay là bạn đi luôn? Bạn có mong chờ thành viên nào trả lời câu hỏi của mình không? Bạn sẽ có cảm giác thế nào khi một theo dõi câu hỏi của bạn? Bạn mong muốn thay đổi điều gì ở yahoo? Bạn có từng ghé thăm mục trợ giúp và gửi phản hồi... hiển thị thêm Qua avarta bạn hình dung người đó như thế nào? Khi xa yahoo bạn sẽ quay trở lại hay là bạn đi luôn? Bạn có mong chờ thành viên nào trả lời câu hỏi của mình không? Bạn sẽ có cảm giác thế nào khi một theo dõi câu hỏi của bạn? Bạn mong muốn thay đổi điều gì ở yahoo? Bạn có từng ghé thăm mục trợ giúp và gửi phản hồi không? hihi 5 cập nhật là hết rồi, yên tâm hihi:). Nhóc đã đủ bộ 20 câu hỏi rồi.
22 câu trả lời 22