Bạn nào biết giúp mình với!?

Bạm nào biết ở Tỉnh Yên Bái có nơi nào bán giống câu Chùm Ngây chỉ giúp.
Đ/C email của mình:
phamvangiangct@yahoo.com.vn.
Xin chân thành cảm ơn!
1 câu trả lời 1