Cho em hỏi là băng tan vì lí do gì?? cách khắc phục của nó. Em cảm ơn?

10 câu trả lời 10