Cho em hỏi là băng tan vì lí do gì?? cách khắc phục của nó. Em cảm ơn?

9 câu trả lời 9