♥ Bình Thuận: Người biểu tình đụng độ công an?

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2015/04/150416_binhthuan_protesters_clash_police
5 câu trả lời 5