Cuộc đời sao lại vô thường thế?

Được đó, mất đó. Hợp đó rồi tan đó?
Cập nhật: Vào mạng đọc thấy người mẫu Duy Nhân ra đi sớm quá nên buồn vu vơ ..
Rồi lại đọc được trong lễ tang ấy thấy kẻ xấu móc túi lấy nhiều đồ của khách viếng thăm, có cả nhà báo đang tác nghiệp lại buồn hơn ..!
8 câu trả lời 8