Chao các ban!minh cài win7 trên may tinh bàn thì xuất hiện lỗi "BOOTMGR IS MISSING,CTRIL+AKT+DELETE TO RESTART ",mình viết ngắn gọn nên các bạn thông cảm nhé,mong đc sự giúp đỡ chân tình từ phía các bạn ,thân!?

7 câu trả lời 7