"Dân trí ta còn thấp" ,thông dịch ra là" tụị dân VN còn ngu thấy mẹ "được hông các đồng chí ?

4 câu trả lời 4