Tại sao khi yêu ai người ta chỉ muốn yêu riêng 1 mình, nhưng ghét ai thì lại muốn nhiều người cùng ghét ?

13 câu trả lời 13