Trong đường đời xuôi ngược, ai cũng từng có lỗi với người khác và bản thân họ cũng bị một số người làm khổ?

Tha thứ cho nhau được thì tốt, mà quên được thì tốt hơn
7 câu trả lời 7