Đang háo sắc như gì, sao bổng dưng cảm thấy "lành lạnh" trước 1 người phụ nữ đẹp?

Bộ tui sắp chít rùi sao vậy nè! Hehe...
22 câu trả lời 22